SLIM VAT 3

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. przepisów dotyczących WNT, WDT, kursów walut stosowanych do faktur korygujących, definicji małego podatnika, ale najważniejsze znaczenie mają zmiany dotyczące odliczania częściowego podatku naliczonego i korekt rocznych, a także zmiany dotyczące dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (sankcji VAT) ustalanego w przypadku, gdy podatnik dokonał błędnego rozliczenia podatku VAT na niekorzyść Skarbu Państwa.

Zmiany dotyczące odliczania częściowego i korekt rocznych podatku naliczonego mogą w istotnym zakresie uprościć rozliczanie podatku naliczonego przez podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione, takich jak jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje czy spółki o mieszanej strukturze sprzedaży.

Uproszczenia w zakresie odliczania częściowego i korekt rocznych podatku naliczonego muszą jednak zostać prawidłowo zastosowane, aby przyniosły korzyści i oszczędność czasu, a nie problemy w postaci zakwestionowania rozliczeń podatku VAT przez organy skarbowe z powodu nieprawidłowego zastosowania zmienionych i nowych przepisów dotyczących tego obszaru.

Zmiany dotyczące zasad ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji VAT) mają znaczenie dla każdego podatnika, któremu zdarzyło się popełnić błąd przy rozliczaniu podatku VAT. Wdrożenie odpowiednich zasad postępowania może zabezpieczyć podatnika w przyszłości przed ekstra podatkiem VAT ustalonym przez organy skarbowe.

Szkolenie dotyczące SLIM VAT 3 pomoże bezpiecznie skorzystać z wprowadzonych uproszczeń.

Czas trwania szkolenia: 2 godz. 30 min. (w tym 1 godz. 10 min. dotyczy zmian w zakresie odliczania częściowego i korekt rocznych podatku naliczonego, a 28 min. dotyczy zmian w przepisach związanych z ustalaniem przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania w podatku VAT – sankcji VAT)

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. Odliczanie częściowe i korekty roczne podatku naliczonego.
 3. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe.
 4. Kursy walut dla faktur korygujących.
 5. Wymogi odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT.
 6. Mechanizm rozliczenia WDT w przypadku braku dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów.
 7. Limit sprzedaży dla małych podatników.
 8. Odpowiedzialność solidarna.
 9. SLIM VAT 3 – przegląd pozostałych zmian:
  • przepływy środków z rachunku VAT poszczególnych członków grupy VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT
  • rozszerzenie możliwości regulowania zobowiązań publicznoprawnych środkami zgromadzonymi na rachunku VAT
  • dostawy łańcuchowe
  • kasy rejestrujące
  • korekty transakcji rozliczanych w ramach szczególnej procedury unijnej i nieunijnej za pośrednictwem systemu OSS oraz w procedurze importu rozliczanej za pośrednictwem systemu IOSS
  • termin płatności podatku rozliczanego w szczególnej procedurze unijnej i nieunijnej za pośrednictwem systemu OSS oraz w procedurze importu za pośrednictwem systemu IOSS
  • konsolidacja WIS, WIA i WIT
  • liberalizacja warunków zwrotu 15-dniowego dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz szczególne terminy zażaleń i odwołań związanych z wnioskiem o zwrot VAT w terminie 15-dniowym
Zamówienie

349,00

PLN

Zamów