KSeF i e-faktura – praktyczna pomoc 24/7 dla biura rachunkowego

Kurs „KSeF i e-faktura” nie jest typowym szkoleniem czy kursem, ponieważ będzie stale rozwijany i rozbudowywany o nowe materiały. Na obecny moment kurs „KSeF i e-faktura” to baza wiedzy obejmująca ok. 9 godzin nagrań, podzielonych na 43 lekcje i uzupełnionych o dodatkową lekcję zawierającą materiały do pobrania. Są to lekcje wchodzące w skład 13 pierwszych modułów.

Materiał dostępny w ramach kursu „KSeF i e-faktura” został uporządkowany poprzez podział na moduły i lekcje. Moduły kursu wyznaczają ogólny zakres tematyczny lekcji objętych danym modułem. Co do zasady lekcje są przygotowywane tak, aby objęty nimi materiał obejmował nie więcej niż około 15-20 min. nagrania.  

Kurs dedykowany dla danej grupy odbiorców uwypukla zagadnienia, które są szczególnie istotne dla tej grupy.

Materiały dostępne w ramach kursów będą dodatkowo rozbudowywane o najczęściej zgłaszane zagadnienia, a także o odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które można zgłaszać na adres mailowy: kontakt@taxabout.pl.

Informacje o udostępnieniu nowych lekcji będą przekazywane na adres mailowy podany podczas zakupu kursu.

Kurs jest udostępniany na okres 30 dni po uiszczeniu opłaty za taki dostęp. Przed zakończeniem okresu dostępności kursu otrzymają Państwo wiadomość drogą mailową z przypomnieniem, że kończy się okres dostępności kursu. W celu przedłużenia dostępności kursu należy dokonać wpłaty za kolejny okres 30 dni dostępności.

Osoby, które nabyły dostęp do kursu ze zniżką, wykupując dostęp na kolejny okres, powinny wpisać udostępniony im kod zniżkowy przy dokonywaniu płatności za kolejny okres.

Docelowa zawartość kursu obejmie co najmniej:

Moduł 1. Co to jest Krajowy System e-Faktur? Podstawowe informacje.

Moduł 2. Podmioty korzystające z KSeF.

Moduł 3. Uprawnienia i uwierzytelnianie.

Moduł 4. Nadajemy uprawnienia – część praktyczna.

Moduł 5. Co to jest e-faktura? Podstawowe informacje.

Moduł 6. Wdrożenie KSeF. Procesy.

Moduł 7. Omówienie struktury FA(2).

Moduł 8. Wystawiamy fakturę dokumentującą wykonanie świadczenia (VAT).

Moduł 9. Wystawiamy fakturę korygującą do faktury dokumentującej wykonanie świadczenia (KOR) (zbiorcze KOR) w PLN albo w walucie obcej.

Moduł 10. Wystawiamy fakturę dokumentującą zaliczkę (ZAL) w PLN albo w walucie obcej.

Moduł 11. Wystawiamy fakturę korygującą do faktury zaliczkowej  (KOR ZAL) w PLN albo w walucie obcej.

Moduł 12. Wystawiamy fakturę rozliczeniową (ROZ) w PLN albo w walucie obcej.

Moduł 13. Wystawiamy fakturę korygującą do faktury rozliczeniowej (KOR ROZ) w PLN albo w walucie obcej.

Moduł 14. Niedostępność KSeF (tryb offline, prace serwisowe, awarie).

Moduł 15. Rozliczanie VAT należnego w transakcjach krajowych.

Moduł 16. Rozliczanie VAT należnego w transakcjach międzynarodowych.

Moduł 17. Rozliczanie VAT naliczonego w transakcjach krajowych.

Moduł 18. Rozliczanie VAT naliczonego w transakcjach międzynarodowych.

Moduł 19. Faktury i e-faktury – zasady odpowiedzialności.

Moduł 20. Faktury i e-faktury – okres przejściowy.

Moduł 21. Pytania i odpowiedzi.

Zamówienie

89,00

PLN

Zamów