Jak wystawiać fakturę ustrukturyzowaną? (według struktury FA(1) – 2022 r.)

Czas trwania szkolenia: 3h 50min. Kliknij w nazwę szkolenia. Zobacz DEMO i program szkolenia…

W trakcie szkolenie omawianych jest 35 praktycznych przykładów wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Zapoznanie się z zasadami wystawiania poszczególnych rodzajów faktur umożliwia dokonanie oceny czy oprogramowanie informatyczne, z którego korzystasz lub będziesz korzystać pozwoli Ci na prawidłowe i sprawne wystawianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych.

Aby w pełni skorzystać z niniejszego szkolenia rekomenduję uprzednie zapoznanie się ze szkoleniem dotyczącym schemy FA lub samodzielne przestudiowanie schemy w oparciu o broszurę MF.

Podział szkolenia na lekcje umożliwia szybkie odszukanie informacji dotyczących konkretnego rodzaju faktury ustrukturyzowanej.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. Faktura podstawowa w PLN i w walucie obcej.
 3. Sposoby wystawiania faktury korygującej ze względu na korektę ceny.
 4. Faktura korygująca w związku z błędami dotyczącymi danych sprzedawcy, nabywcy oraz Podmiotu3.
 5. Faktura korygująca w związku z błędnym NIP nabywcy.
 6. Faktura korygująca w związku z błędnym numerem faktury pierwotnej.
 7. Faktury korygujące w związku z udzielonymi rabatami.
 8. Faktury VAT marża.
 9. Faktura za okres.
 10. Faktura zaliczkowa w PLN i w walucie obcej.
 11. Faktura dokumentująca otrzymanie dwóch zaliczek.
 12. Faktury korygujące faktury zaliczkowe, w tym faktury korygujące podstawę opodatkowania lub podatek a nie dotyczące wartości zamówienia a także faktury korygujące w związku z błędami dotyczącymi zamówienia.
 13. Faktura uproszczona.
 14. Szczególne zasady sporządzania faktur rozliczeniowych w PLN i w walucie obcej.
 15. Korekty faktury rozliczeniowej w PLN i w walucie obcej.

Zamówienie

179,00

PLN

Zamów