Grupa VAT

Utworzenie grupy VAT może przynieść konkretne korzyści podmiotom wchodzącym w jej skład. Jednak decyzję o utworzeniu grupy VAT powinna poprzedzać szczegółowa analiza korzyści i kosztów związanych z utworzeniem grupy i konsekwencji związanych z jej funkcjonowaniem. Taka analiza wymaga szczegółowej znajomości skutków powołania grupy do istnienia i konsekwencji w zakresie rozliczania transakcji sprzedaży i zakupu na gruncie VAT przez podmioty wchodzące w skład grupy VAT.

Szkolenie wychodzi na przeciw powyższym potrzebom i pozwala w przystępny sposób poznać specyfikę funkcjonowania grupy VAT i rozliczania transakcji realizowanych przez jej członków w zakresie sprzedaży i zakupu.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia są szczególnie istotne dla podmiotów rozważających utworzenie grupy VAT, które ze względu na strukturę sprzedaży dokonują odliczenia częściowego podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika lub prewspółczynnika.

Szkolenie zostało podzielone na lekcje, aby była możliwość zapoznawania się z materiałem etapami, a także aby łatwiej można było powrócić do konkretnych zagadnień w celu ich przypomnienia.

Czas trwania szkolenia: 2 godz. 45 min.

Program szkolenia:

  1. Czym jest grupa VAT i po co jest tworzona?
  2. Jakie warunki muszą być spełnione aby utworzyć grupę VAT?
  3. Kim jest przedstawiciel grupy VAT i jaka jest jego rola?
  4. Jak rozliczać transakcje sprzedaży i zakupu realizowane między podmiotami wchodzącymi w skład grupy VAT?
  5. Jak rozliczać transakcje sprzedaży i zakupu między podmiotami wchodzącymi w skład grupy VAT a podmiotami spoza grupy VAT?
  6. Jak rozliczać podatek naliczony w grupie VAT w przypadku odliczania częściowego przy pomocy współczynnika lub prewspółczynnika?
  7. Na co trzeba zwrócić uwagę przygotowując się do utworzenia grupy VAT?
Zamówienie

249,00

PLN

Zamów